Tasarım Tescilin İptali Herhangi bir fikri mülkiyet ofisi tarafından yapılan tasarım, marka veya patent yayınında yer alan bir görünüm, itiraza konu olan tasarımın yenilik ve ayırt edici niteliğinin değerlendirilmesinde dikkate alınır.Tasarım Tescilinin İptal Koşulları başlığını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Zonguldak Patent Yurtdışı/Uluslararası tasarım tescil başvuruları için Yurtdışı Tasarım Tescil başlıklı yazımızı incelemesini öneriyoruz.


Serginin kamuya açık olması kaydıyla, sergilerde kamuya sunulan tasarımlar itiraza konu tasarımın yeniliğinin ve ayırt edici niteliğinin değerlendirilmesinde dikkate alınır.

 

Zonguldak Patent ‘ in detaylı açıkladığı tasarım nedir? endüstri ürünleri tasarımı nedir? mimari tasarım nedir? ve rüçhan hakkı nedir? hakkındaki ayrıntılı bilgileri ve  Tasarım Tescil Ücretleri başlıklı yazımızı incelemenizi öneriyoruz.

 

Tasarım tescilin iptal koşullarını aşağıda inceleyebileceğiniz gibi Zonguldak Patent marka vekil ve danışmanlarından ücretsiz yardım ve destek alabilirsiniz.

 

TASARIM TESCİL İPTAL KOŞULLARI | ZONGULDAK PATENT

 

tasarım tescil iptal koşulları-zonguldak patent
tasarım tescil iptal koşulları-zonguldak patent

Tasarım Tescilin İptali , İtiraza konu tasarım ile kamuya açıklandığı iddia olunan tasarımın kıyaslanmasında bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenimi dikkate alınır. Şayet önceki tasarım kamuya sunulmamışsa, bu durum tasarımın yeniliğinin ve ayırt edici niteliğinin olmadığına yönelik iddianın geçersizliği için yeterli bir sebeptir.

Önceden kamuya sunulan tasarımın sadece açık ve net şekilde ortaya konan görünüm özellikleri, itiraza konu tasarımın yeniliğinin ve ayırt edici niteliğinin değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulur.

İnternetten çıktı yoluyla elde edilen belgeler ancak, tasarımın kamuya sunulduğu tarih olarak belirtilen zamanın ispatlanması halinde kamuya sunuma ilişkin delil teşkil eder.

Türk Patent itiraz dilekçesinde atıfta bulunulmayan delilleri değerlendirmez. Tescilin yeniliğinin veya ayırt edici niteliğinin olmadığı yönünde sunulan belgelerde, ilgili görünümün belgenin hangi bölümünde olduğunun belirtilmemesi halinde, Türk Patent ve Marka Kurumu , ilgili eksikliğin giderilmesi için ilgiliye bir aylık süre verir. Eksikliğin süresi içerisinde giderilmemesi durumunda ilgili belge dikkate alınmaksızın inceleme gerçekleştirilir.

 

TASARIM TESCİL İTİRAZLAR VE GEREKÇELER | ZONGULDAK PATENT

 

tasarım tescil itirazlar ve gerekçeler-zonguldak patent
tasarım tescil itirazlar ve gerekçeler-zonguldak patent

 

Küçük Ayrıntılar

İtiraza konu tasarımın yeniliği ve ayırt edici niteliği incelenirken, küçük ayrıntı olarak nitelenebilecek görünüm özellikleri göz ardı edilir. Örneğin, tasarım görünümünde yer alan ancak algılanamayacak kadar küçük boyuttaki bir etiket küçük ayrıntı olarak kabul edilebilir.

 

Özelliklerin Değerlendirilmesi

İtiraza konu tasarımın ayırt edici niteliği değerlendirilirken, genel izlenimi etkileyen unsurların etki derecesi göz önünde bulundurulmalıdır.

İki tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde aynı genel izlenimi yaratıp yaratmadığının belirlenmesinde, tasarımlar için öngörülen ortak özelliklere daha az ağırlık verilir. Örneğin arabalara yönelik iki tasarım, sırf her ikisi de dört tekerleğe, farlara, kırmızı arka ışıklara, ön cama, yan ve arka camlara vs. sahip olduğu için aynı genel izlenimi yaratmaz. Bilgilenmiş kullanıcı bu ortak özellikleri göz ardı edecek ve normdan farklı olan özelliklere odaklanmaktadır.

 

Değerlendirilecek Unsurlar

Bir tasarımın genel izlenimini değerlendirirken, göz önünde bulundurulması gereken diğer bir husus, görsel anlatım ile yansıtılamayan ancak tasarımın bir bileşeni durumundaki ürüne ait unsurlar dikkate alınmaktadır. Örneğin, görsel anlatım ile açıklanması mümkün olmayan tüylü kumaş dokusu gibi ürüne ait fiziksel özelliklerin de tasarıma kattığı değerler göz ardı edilmemektedir.

 

Bilgilenmiş Kullanıcı

Bilgilenmiş kullanıcı, ürünü kullanmamış olsa dahi ürün kataloglarına başvurarak, ilgili mağazaları ziyaret ederek, internetten bilgi indirerek vs gibi yollarla ürün hakkında bilgi edinen bir şahıstır. Bilgilenmiş kullanıcı her zaman teknik olarak deneyimli olmayabilir. Bu sebeplerle bilgilenmiş kullanıcı ürünün özellikle teknik ayrıntılarına dikkat etmeyecektir.

 

Tasarımcının Seçenek Özgürlüğü

İtiraz konusu tasarımın uygulandığı ürünün işlevi, tasarımcının seçenek özgürlüğünü etkiler ve dolayısıyla göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bilgilenmiş kullanıcı ilgisini, her zaman bu işleve bağlı görünüm özelliklerine yoğunlaştırır.

Tasarımcının, teknik kısıtlar nedeniyle tasarımın geliştirilmesinde kısıtlı serbestliğe sahip olması halinde, tasarıma eklenen küçük görünüm farklılıkları dahi koruma şartlarını taşıyan yeni ve ayırt edici bir tasarımın oluşması için yeterli olabilir.

 

Teknik Fonksiyon

Teknik fonksiyonunun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiç bir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar koruma kapsamı dışındadır

Bir ürün farklı görünüm özellikleri ile teknik fonksiyonunu etkilemeksizin tasarlanabiliyorsa, bu durumda ürünün sahip olduğu tasarımın görünüm özelliklerinin teknik fonksiyonun zorunluluğu kıldığı görünüm özellikleri olarak kabul edilmesi mümkün değildir

 

Mekanik Zorunluluk

Her iki ürününün de işlevini yerine getirebilmesi için tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak zorunlu biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar koruma kapsamı dışına alınır.

 

Hak Sahipliği


Mahkeme kararına istinaden hak sahibi olmadığı ispatlanmış tescilli tasarım sahibinin tescili iptal edilir..

Türk Patent ve Marka Kurumu’ nun Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kimin tasarım hakkına sahip olduğunu belirleme yetkisi yoktur. Bu yetki mahkemeye aittir.

 

Kamu Düzeni Ve Genel Ahlak

Tasarım Tescilin İptali , Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine  göre, bir tasarım kamu düzeni veya genel ahlak ilkelerine aykırı olamaz. Bu gerekçeyle yapılmış bir itiraz başvurusu, halkın kamu düzeni veya genel ahlak ilkeleri konusunda sahip olduğu anlayışıyla çerçevesinde incelenmelidir. Örneğin, ırkçı mesajlar ya da imgeler veya Nazi sembollerini içeren tasarımlar bu kapsamda değerlendirilebilecekken, estetik değerler taşımayan veya yeniliği haiz olmayan tasarımların bu madde kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

Tekli Tasarım Tescil Ücreti

Orijinal fiyat: ₺6.500,00.Şu andaki fiyat: ₺2.750,00.

Beşli Tasarım Tescil Ücreti

Orijinal fiyat: ₺15.000,00.Şu andaki fiyat: ₺6.633,33.

Onlu Tasarım Tescil Ücreti

Orijinal fiyat: ₺20.000,00.Şu andaki fiyat: ₺10.133,33.

Yirmibeşli Tasarım Tescil Ücreti

Orijinal fiyat: ₺40.000,00.Şu andaki fiyat: ₺19.633,33.

Bir yanıt yazın