ISO 9001 Kalite Danışmanlık :2008’in şartlarını karşılamanın farklı yolları vardır. Standart, kalite yönetim sisteminin nasıl oluşturulacağını tamamen size bırakmıştır. Yapmanız gereken “standart” bir kalite yönetim sistemi değil, standardın şartlarını karşılayan bire kalite yönetim sistemi oluşturmaktır. Standardın şartlarını karşıladığınız sürece istediğiniz kalite yönetim sistemini kullanabilirsiniz.

Standart zorlayıcı değildir. Genel şartlar içerir. Fakat doğru anlaşılıp uygulandığında güçlü bir yönetim sistemini temsil eder. Bu nedenle başarılı kuruluşların, standardın temel şartlarını zaten karşılıyor olmaları sürpriz değildir. Eğer böyle olmasaydı müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veremez ve varlıklarını sürdüremezlerdi.

ISO 9001:2008 etkin bir Kalite Yönetim Sisteminin şartlarını ortaya koyar. Standardın amacı, hata ve kusurları, azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi önlemektir. Standart, ürün ve hizmet kalitesinden ziyade yönetim sistemin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel varsayım, etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretileceğidir. Kalite yönetim sistemi, gerekli tüm faaliyetlerin yapılmasını sağlayacak bir kontrol mekanizmasıdır.


Kuruluşlar ISO 9001 belgesini alabilmek için, kalite yönetim sistemlerini tanımlamalı ve işleri tanımlandığı gibi yürütmelidirler.

Kalite yönetim sistemi, kuruluşun yapısının temelidir. Nelerin kim tarafından, ne zaman yapılacağını tanımlar. Kalite politikasını uygulama aracıdır. Kuruluşun strateji ve taktiklerini tanımlar ve personelin birbiri ile koordineli ekipler halinde çalışmasını sağlar.

 

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ| ZONGULDAK PATENT

 

iso 9001 kalite yönetim sistemi danışmanlık hizmetleri-zonguldak patent
iso 9001 kalite yönetim sistemi danışmanlık hizmetleri-zonguldak patent

 

Amacımız

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyen yada ISO 9001:1994,ISO 9002,ISO 9003 Kalite Güvence Sistemi Belgelerinden birine sahip olup sistemlerini ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemine uygun hale getirmek isteyen kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermektir.

 

Hizmetlerimiz

Kuruluşlara verilen ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi danışmanlık hizmeti aşağıdaki temel aşamalardan oluşmaktadır;

Üst ve orta kademe yönetim için temel kalite eğitimi ve ISO 9001:2000 temel eğitiminin kuruluş içerisinde verilmesi,

Kuruluşun büyüklüğüne ve faaliyet alanına bağlı olarak bir organizasyon yapısının oluşturulması,Kuruluş içi yetki sorumlulukların ve personel yetkinliklerinin belirlenmesi,

Kalite politikasının,kuruluşun misyon,vizyon,değerlerinin belirlenmesi,kuruluşun her fonksiyon ve kademesi için kalite hedeflerinin tespiti,

Kuruluşun ön değerlendirme yapılarak mevcut durumunun tespiti,

Kalite sisteminin kuruluş ve eylem aşamalarını içeren kalite master planının oluşturulması,yönetim temsilcisi ve dokümantasyon sorumlularının tespit edilmesi,

Kuruluş içerisindeki personeli motive etmeye yönelik kalite kampanyasının başlatılması,

Personel için temel kalite eğitimi ve ISO 9001:2000 temel eğitiminin verilmesi,

Temel proseslerin tespit edilmesi,iş akış diyagramlarının oluşturulması,

Kalite el kitabı ve dokümantasyonun hazırlanması,

Uygulamaların değerlendirilmesi,

Kuruluş içerisinde iç kalite tetkikinin gerçekleştirilerek düzenleyici faaliyetlerin uygulanması,

İlk yönetimin gözden geçirmesi toplantısının gerçekleştirilmesi,

Belgelendirme kuruluşunun tespiti ve belgelendirme başvurusunun gerçekleştirilmesi,

Belgelendirme tetkikine nezaret,

ISO 9001:1994,ISO 9002,ISO 9003 belgelerine sahip olan kuruluşlarının sistemlerinin ISO 9001:2000 sistemine uygun hale getirilmesi.

Proje Adımlarımız

Mevcut Durum Tespiti

Lokasyonların tespiti,

Kaynakların tespiti,

İhtiyaçların tespiti

Projenin Yapılandırılması

Önem ve önceliklerin tespiti

Rollerin tespiti

Zaman planlama

Projenin Hayata Geçirilmesi

Stratejilerin ve hedeflerin oluşturulması

Şirket (Kalite) politikasının geliştirilmesi ve yayılımı

Süreçlerin Tanımlanması

Süreç sahiplerinin tanımlanması

Süreçlerin analizi

Dokümantasyon gerekliliklerinin tamamlanması

Ölçme ve takip sisteminin yapılandırılması (hedeflerin indirgenmesi ve takibi).

Zonguldak Patent, Kalite Yönetim Sistemleri danışmanları tarafından hazırlanan ISO NedirISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi‘ nin kurulumu, ISO 9001 Kalite Danışmanlık hizmetlerini, Bilgi Güvenliği Yönetim SistemiCE Belgesi ve Hizmet Yeterlilik Belgesi danışmanlık ve belgelendirme ayrıntılarını inceleyebilirsiniz.

Kimlere Hizmet Veriyoruz?

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi‘ne sahip olmak isteyen kuruluşlara

ISO 9000:1994’den ISO 9001:2000′ e geçiş yapmak isteyen kuruluşlara

Kalite Yönetim Sistemi perspektifiyle süreçlerini iyileştirmek isteyen kuruluşlara

Kalite Yönetim Sistemi perspektifiyle süreçlerini etkin yönetmek isteyen kuruluşlara 

Bir yanıt yazın